Objectius

Els objectius fundacionals de Mare Mar Fundació han de servir i contribuir a generar el bé públic en la millora i preservació del nostre entorn ambiental i cultural. En primer terme s’orienten per a bastir i impulsar una Estratègia Marítima de les illes Balears que serveixi per articular una Gestió Integrada de la Mar Balear i Pitiüsa, a fi i efecte que des d’una entesa holística i una acció transversal s’assoleixi una necessària sostenibilitat en la reducció de l’efecte antròpic que està afectant a la biodiversitat del medi, assolint, a més, els objectius i fites de l’Agenda 2030.

Moltes són les organitzacions i entitats conservacionistes que, des d’una visió biològica, s’han decidit a actuar en aquest sentit a les illes Balears, i quasi totes han vingut de fora. Han sabut veure que aquest arxipèlag és un enclavament especialment important a la Mediterrània, però potser desconeixen la seva veritable essència i el recorregut del camí que ens ha portat fins aquí.

Creiem que podem ser molt útils en aquest sentit, perquè nosaltres som la memòria viva dels que ens han precedit. D’aquells que entengueren que la seva missió en la vida era preservar, cultivar i protegir aquest tresor de la natura que hem tingut l’oportunitat de gaudir i servar, malgrat totes les seves amenaces. Per això, considerem que podem ser el pal de paller que aixoplugui diferents òptiques i actuacions per tal d’encaminar energies cap a una eficaç i eficient acció coordinada al nostre entorn costaner.

I com hem decidit fer-ho? Doncs inicialment en l’estratègia conjunta de totes les nostres entitats afins per a articular en primer terme la declaració de figures de protecció internacional, com la de #LaMarBalearZMES, Zona Marina Especialment Sensible de la Mar Balear. Paraigües jurídic de cobertura internacional que ens permetrà tant la regulació del trànsit marítim internacional que circula al nostre entorn com el trànsit propi, que representa la major contribució de l’arxipèlag en emissions a l’atmosfera, afectant-nos ambientalment. Així com poder elevar les iniciatives de conservació litoral amb una transposició directe a l’àmbit internacional.

Per aquest motiu, també som partícips de l’articulació, no sols de l’Estratègia Marítima Balear sinó de l’Estratègia Marítima Internacional a través de l’actuació del Cercle Mallorquí de Negocis, essent-ne en Bartomeu Rosselló i Boeres el seu fundador i president, partner del Pla d’Acció per a la Mediterrània del Programa de Medi Ambient de Nacions Unides (UNEP MAP) de la Convenció de Barcelona. A través d’aquest vehicle d’acció, som presents on es teixeix i articula la política de preservació de la Mare Mar Mediterrània.

Tot plegat, per coherència, ho hem de fer des de la nostra cultura illenca i des de la nostra ancestral essència, que ens ha configurat com a societat lligada a la mar.

La Mare Mar Fundació, està enfocada en tres eixos o pilars genèrics d’actuació:

  1. La preservació de la Mediterrània com a instrument bàsic de lluita contra el canvi climàtic al planeta, per tal de garantir el dret a la vida de les generacions futures. Promoure des de la visió del concepte d’intel·ligència ecològica en la presa de decisions i l’actuació amb transparència radical dels processos i la seva circularitat. Impulsar i desenvolupar l’Estratègia Marítima de les illes Balears amb figures de protecció tals com la de la Mar Balear com a Zona Marina Especialment Sensible #LaMarBalearZMES i/o també la declaració d’Àrea Especialment Protegida (AEP), OMEC, ZEPIM entre d’altres, a les Balears i Pitiüses. Crear un entorn favorable per que les entitats que operen en aquest àmbit puguin coordinar esforços cap a una eficaç i eficient Gestió Integrada del litoral illenc.
  2. La promoció i defensa de la llengua i cultura catalana, pròpia de les illes Balears. Forma amb la que hem entès el món i que ens ha configurat com a Poble. La seva normalització, el prestigi i la seva riquesa, per a pal·liar-ne la minorització en el nostre entorn immediat, generat entre d’altres per la inacció institucional, a tots els nivells. Fomentar la seva història, essència i contribució al món. Prestigiar i posar en valor totes les universals contribucions de nostra cultura, i bona prova d’això, és recuperar-ne l’esperit. Com exemple, la publicació per Sant Jordi 2022 de la novel·la històrica, Viatge al riu de l’Or, que no només ens parla d’una extraordinària expedició marítima excepcional, sinó d’una tradició i coneixement nàutic que fou capaç d’articular l’expansió comercial catalana arreu de la Mediterrània. La potent Escola de Cartògrafs mallorquins, essent també el precursors del corpus normatius a través del Còdex o Llibre del Consolat de Mar, l’origen del Dret Mercantil al món i de l’actual Legislació Marítima Internacional.
  3. La recuperació del patrimoni marítim tradicional, material i immaterial de Mallorca, articulat ja des de l’inici, a través del patrimoni propi de la marina tradicional ja restaurat, com són els llaüts Volga (1935) i Boeres (1920), resultant ser l’aportació inicial dels fundadors a la Mare Mar Fundació. Aquestes embarcacions, que compten amb amarrament al port de Cala Gamba (CNCG), conformaran la base operativa d’actuació amb activitats experiencials de navegació, restauració, tallers, cursos, conferències i foment de la marina tradicional a través del concepte Slow Sailing de respecte a la mar. Alhora, serviran de bucs de suport per a investigacions científiques, arqueològiques, etnològiques, etc., establint una xarxa d’estudi per indicadors ambientals del seguiment del procés de canvi climàtic a les Balears i Pitiüses. Aquestes investigacions, per proximitat d’acció, es focalitzaran en la seva àrea natural d’incidència: la zona costanera de la badia de Palma compresa entre el torrent Gros i el torrent de Sant Jordi. No obstant, en funció del desenvolupament de projectes, s’estendran en altres indrets d’interès.

Amb llaüts centenaris volem formar en valors a un col·lectiu de futurs navegants, investigadors i ciutadans d’aquestes illes, des del respecte i l’essència Mediterrània que ens ve d’avior, per a que això sigui i constitueixi un nou llegat que traspassi èpoques, servint d’element o instrument vertebrador de la societat.

Mare Mar Fundació