Suma’t i participa

Saps que una donació a una Fundació, a banda de contribuir amb l’interès general t’aporta avantatges fiscals?

Donar és molt més assequible del que t’imagines i els efectes que la teva contribució pot generar, indubtablement enormes per l’interès general en base als objectius que s’ha traçat la Mare Mar Fundació i que permetran materialitzar els projectes que hem encetat per tal de contribuir al bé públic.

Per posar un exemple, si vols col·laborar amb 15€ al mes, en realitat sols et costarà 4€ mensuals.

Quan pots desgravar-te?

La desgravació se realitzarà sobre l’Impost de la Renda de les Persones Físiques o IRPF. Per a donacions a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública, el percentatge de deducció varia entre el 35% al 80%. Funciona de la següent forma:

Dels primers 150€ de donació, es pot desgravar un 80%, és a dir, 120€. Això implica que donar 150€ sols et costa 30€.

De 150€ en endavant, podrà desgravar-se un 35%.

Si porta tres anys col·laborant en la mateixa fundació, la desgravació arriba al 40%. Sempre i quan en el present exercici, l’import de la donació hagi estat igual o superior als dos exercicis anteriors.

La base de deducció d’aquests donatius no podrà excedir el 10% de la base liquidable.

És important saber que l’import de la seva deducció pot variar en funció de diversos factors:

El règim fiscal que està subjecte Mare Mar Fundació es a la Llei 49/2002 , de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Depenent de la Comunitat Autònoma, pot comptar amb deduccions addicionals.

Si l’activitat en la que ha col·laborat ha estat classificada com a activitat prioritària de mecenatge per la Llei 49/2002, pot tenir un major percentatge de deducció.

La teva contribució potser molt transcendent per a poder materialitzar les palanques de canvi que permetin articular la necessària preservació del nostre entorn marí, entès també, des de la nostra ancestral essència cultural, amb la recuperació del nostre tradicional patrimoni marítim material i immaterial. Sabent d’on venim, podem traçar un esperançador rumb, un referent pel futur. En definitiva, fem efectiva la preservació de la nostra mil·lenària Mediterrània, la nostra Mare Mar.

Mare Mar Fundació